Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0396/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0396/2008

Συζήτηση :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/12/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0576

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.5. Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0576)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0576)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου