Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел

8. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gay Mitchell - A6-0396/2008
David Sumberg и Nirj Deva

Доклад José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0448/2008
David Sumberg

Износ на оръжия (Кодекс на поведение) - RC-B6-0619/2008
David Sumberg

Доклад Zita Gurmai - A6-0435/2008
Маруся Иванова Любчева

Доклад Heinz Kindermann - A6-0434/2008
Albert Deß

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, който зададе въпрос относно прилагането на член 202а от Правилника за дейността по отношение на днешното тържествено заседание (Председателят си взе бележка).

Правна информация - Политика за поверителност