Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gay Mitchell - A6-0396/2008
David Sumberg och Nirj Deva

Betänkande José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0448/2008
David Sumberg

Vapenexport (uppförandekod) - RC-B6-0619/2008
David Sumberg

Betänkande Zita Gurmai - A6-0435/2008
Marusya Ivanova Lyubcheva

Betänkande Heinz Kindermann - A6-0434/2008
Albert Deß

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy ifrågasatte tillämpningen av artikel 202a i arbetsordningen vid dagens högtidliga möte (talmannen noterade detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy