Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel

10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september I och II 2008 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy