Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел

11. Решения относно някои документи

Промяна на сезирана комисия вследствие на решение на Председателския съвет от 20 ноември 2008 г.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

разглеждане в комисия   водеща:   IMCO

       подпомагаща :   PECH, ENVI, INTA, AGRI

Правна информация - Политика за поверителност