Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela

11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana przydziału w następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 20 listopada 2008 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

odesłany   komisja przedm. właśc. :   IMCO

   opinia :   PECH, ENVI, INTA, AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności