Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel

11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena týkajúca sa postúpenia veci na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 20. novembra 2008

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

   pridelené   gestorský:   IMCO

      stanovisko:   PECH, ENVI, INTA, AGRI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia