Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel

11. Beslut om vissa dokument

Ändring av hänvisning till utskott till följd av talmanskonferensens beslut av den 20 november 2008

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

hänvisat till   

ansvarigt utskott:   IMCO

rådgivande utskott:   PECH, ENVI, INTA, AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy