Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Ilmasto- ja energiapakettia koskevien neuvottelujen vaihe (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Dalai-lama
 5.Ilmasto- ja energiapakettia koskevien neuvottelujen vaihe (jatkoa keskustelulle)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Korean tasavallan ja EY:n sopimus kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Skotlannin länsipuolinen sillikanta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Toimivalta ja yhteistyö elatusvelvoitteisiin liittyvissä asioissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Mittauslaitteet ja metrologiset tarkastusmenetelmät (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
7.5.Rahoitusvälineen perustaminen elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa ***I (äänestys)
  
7.6.Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen (yhteinen arvonlisäverojärjestelmä) * (äänestys)
  
7.7.Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen * (äänestys)
  
7.8.Vaiheet pk-yritysten ympäristön parantamiseksi Euroopassa - pienyrityksiä koskeva säädös (äänestys)
  
7.9.Aseiden vientiä koskevat käytännesäännöt (äänestys)
  
7.10.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla (äänestys)
  
7.11.Balkanin naisten tilanne (äänestys)
  
7.12.Kohti "eurooppalaista merimetsojen hallintasuunnitelmaa" (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (140 kb) Läsnäololista (59 kb)       
 
Pöytäkirja (106 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (133 kb) Nimenhuutoäänestykset (526 kb) 
 
Pöytäkirja (176 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (125 kb) Nimenhuutoäänestykset (200 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö