Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 4. december 2008 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Stanje pogajanj o podnebnem in energetskem svežnju (razprava)
 4.Slavnostna seja - Dalajlama
 5.Stanje pogajanj o podnebnem in energetskem svežnju (nadaljevanje razprave)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sporazum med Republiko Korejo in ES o sodelovanju pri protikonkurenčnih dejavnostih * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Stalež sleda zahodno od Škotske * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Pristojnost in sodelovanje v preživninskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Merilni instrumenti in metode meroslovne kontrole (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
7.5.Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju ***I (glasovanje)
  
7.6.Boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti (skupni sistem DDV) * (glasovanje)
  
7.7.Boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti * (glasovanje)
  
7.8.Izboljšanje okolja za mala in srednje velika podjetja - Akt za mala podjetja (glasovanje)
  
7.9.Izvoz orožja (kodeks ravnanja) (glasovanje)
  
7.10.Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost (glasovanje)
  
7.11.Položaj žensk na Balkanu (glasovanje)
  
7.12.Priprava evropskega načrta za upravljanje populacije kormoranov (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (138 kb) Seznam navzočih (59 kb)       
 
Zapisnik (103 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (137 kb) Izid poimenskega glasovanja (522 kb) 
 
Zapisnik (180 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (134 kb) Izid poimenskega glasovanja (200 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov