Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Förhandlingsläget när det gäller klimat- och energipaketet (debatt)
 4.Högtidligt möte - Dalai lama
 5.Förhandlingsläget när det gäller klimat- och energipaketet (fortsättning på debatten)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Avtal mellan Republiken Korea och EG om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Sillbeståndet väster om Skottland * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Underhållsskyldighet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) ***I (omröstning)
  
7.5.Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ***I (omröstning)
  
7.6.Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) * (omröstning)
  
7.7.Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner * (omröstning)
  
7.8.Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (omröstning)
  
7.9.Vapenexport (uppförandekod) (omröstning)
  
7.10.Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (omröstning)
  
7.11.Kvinnornas situation på Balkan (omröstning)
  
7.12.Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (140 kb) Närvarolista (59 kb)       
 
Protokoll (108 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (150 kb)
Preliminär utgåva
 Resultat av omröstningarna med namnupprop (520 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (127 kb)
Preliminär utgåva
 Resultat av omröstningarna med namnupprop (201 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy