Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. prosince 2008 - Štrasburk

3. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spolkové republiky Německo oznámily, že Martin Kastler, kterým je nahrazen Alexander Radwan, byl jmenován poslancem Evropského parlamentu s účinností od 4. 12. 2008.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Martin Kastler v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí