Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg

3. Parlamentets sammensætning

Forbundsrepublikkken Tysklands kompetente myndigheder havde meddelt, at Martin Kastler var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Alexander Radwan med virkning fra den 04.12.2008.

Martin Kastler deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik