Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg

3. Skład Parlamentu

Właściwe władze Republiki Federalnej Niemiec poinformowały o nominacji Martina Kastlera na posła do Parlamentu Europejskiego w zastępstwie Alexandra Radwana począwszy od dnia 4 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Martin Kastler bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności