Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 december 2008 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Martin Kastler utsetts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Alexander Radwan, med verkan från och med den 04.12.2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Martin Kastler fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy