Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. prosince 2008 - Štrasburk

8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0116/2008), kterou pokládá Ingeborg Gräßle za výbor CONT Radě: Přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008), kterou pokládají Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan a Atanas Paparizov za skupinu PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark a Jerzy Buzek za skupinu PPE-DE Radě: Pokračování a včasné dokončení legislativního procesu ve věci třetího energetického balíčku (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008), kterou pokládá Gérard Deprez za výbor LIBE Komisi: Pokrok dosažený v oblasti evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2008 (B6-0494/2008).

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Bill Newton Dunn o změně směrnice ostanovištích (0104/2008),

- Andreas Mölzer o bezpečnosti při výstavbě a rozšiřování jaderných reaktorů (0105/2008).

Právní upozornění - Ochrana soukromí