Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. detsember 2008 - Strasbourg

8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108)::

- (O-0116/2008), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle CONT komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008), mille esitas(id) Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan ja Atanas Paparizov fraktsiooni PSE nimel, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark ja Jerzy Buzek fraktsiooni PPE-DE nimel nõukogule: Kolmanda energiapaketiga seotud õigusloomeprotsessi jätkamine ja õigeaegne lõpuleviimine (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008), mille esitas(id) Gérard Deprez LIBE komisjoni nimel komisjonile: 2008. aastal saavutatud edusammud seoses Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga (B6-0494/2008).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Bill Newton Dunn: Elupaikade direktiivi muutmine (0104/2008),

- Andreas Mölzer: Ohutus tuumareaktorite (ümber)ehitamisel (0105/2008).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika