Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 december 2008 - Straatsburg

8. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

- (O-0116/2008) van Ingeborg Gräßle, namens de Commissie CONT, aan de Raad: Aanpak van de Raad van de herziening van de OLAF-verordening (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) van Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan en Atanas Paparizov, namens de PSE-Fractie, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark en Jerzy Buzek, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Raad: Voortzetting en tijdige afronding van het wetgevingsproces voor het derde energiepakket (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) van Gérard Deprez, namens de Commissie LIBE aan de Commissie: In 2008 geboekte vooruitgang op het gebied van de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (RVVR) (B6-0494/2008).

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Bill Newton Dunn over een wijziging van de habitatrichtlijn (0104/2008),

- Andreas Mölzer over de veiligheid bij de bouw en uitbreiding van kernreactoren (0105/2008).

Juridische mededeling - Privacybeleid