Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg

8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0116/2008) zadane przez Ingeborg Gräßle, w imieniu komisji CONT, do Rady: podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) zadane przez Hannesa Swobodę, Reino Paasilinnę, Eluned Morgan i Atanasa Paparizova w imieniu grupy PSE, Gilesa Chichestera, Alejo Vidala-Quadrasa, Herberta Reula, Angelikę Niebler, Gunnara Hökmarka i Jerzego Buzka w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Kontynuacja i zakończenie na czas prac legislacyjnych nad trzecim pakietem energetycznym (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE do Komisji: Postępy w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) w 2008 r. (B6-0494/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Bill Newton Dunn w sprawie zmian w dyrektywie siedliskowej (0104/2008),

- Andreas Mölzer w sprawie bezpieczeństwa budowy i rozbudowy reaktorów jądrowych (0105/2008).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności