Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 decembrie 2008 - Strasbourg

8. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 108 din Regulamentul de procedură):

- (O-0116/2008) adresată de Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei CONT, Consiliului: Abordarea Consiliului în ceea ce priveşte revizuirea Regulamentului OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) adresată de Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan şi Atanas Paparizov, în numele Grupului PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark şi Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE-DE, Consiliului: Continuarea și încheierea la timp a procesului legislativ referitor la al treilea pachet „Energia” (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) adresată de Gérard Deprez, în numele Comisiei LIBE Comisiei: Spațiului european de libertate, securitate și justiție (SLSJ): progrese realizate în 2008 (B6-0494/2008).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Bill Newton Dunn privind modificarea Directivei „Habitate” (0104/2008),

- Andreas Mölzer privind siguranța construcțiilor și a extinderii reactoarelor nucleare (0105/2008).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate