Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg

8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0116/2008), ktorú položila Ingeborg Gräßle za výbor CONT pre Radu: Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008), ktorú položili Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan a Atanas Paparizov za skupinu PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark a Jerzy Buzek za skupinu PPE-DE pre Radu: Pokračovanie a včasné ukončenie legislatívneho procesu, ktorý sa týka 3. balíka opatrení v oblasti energetiky (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008), ktorú položil Gérard Deprez za výbor LIBE pre Komisiu: Pokrok dosiahnutý v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) za rok 2008 (B6-0494/2008).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Bill Newton Dunn o zmene a doplnení smernice o biotopoch (0104/2008),

- Andreas Mölzer o bezpečnosti pri výstavbe (a rozširovaní) atómových reaktorov (0105/2008).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia