Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 december 2008 - Straatsburg

11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Commissie BUDG

- Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2008/2325(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.12.2008)

Juridische mededeling - Privacybeleid