Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου II 2008 (PE 416.252/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης

Δεν προτάθηκαν τροποποιήσεις.

Πέμπτης

Αίτηση της επιτροπής JURI να εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης, σύμφωνα με το άρθρο 131, η έκθεση του Γεωργίου Παπαστάμκου σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης σχετικά με τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση με τον κινητό εξοπλισμό καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά με τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισμό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεμβρίου 2001.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου