Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg

12. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas drugiej sesji grudniowej w 2008 r. (PE 416.252/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

z poniedziałku, wtorku, środy,

Brak propozycji zmian.

z czwartku,

Wniosek komisji JURI dotyczący wpisania na głosowanie w czwartek, zgodnie z art. 131, sprawozdania Georgiosa Papastamkosa dotyczącego zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz protokołu do tej konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego, przyjętych łącznie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności