Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg

12. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu druhej decembrovej schôdze v roku 2008 (PE 416.252/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

v pondelok, v utorok, v stredu

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

vo štvrtok

Žiadosť výboru JURI, aby sa v súlade s článkom 131 rokovacieho poriadku do štvrtkového hlasovania zaradila správa Georgios Papastamkos o uzatvorení Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia a jeho Protokolu týkajúceho sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia zo strany Európskeho spoločenstva, ktoré boli spoločne prijaté v Kapskom meste 16. novembra 2001.

Parlament žiadosť schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia