Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2004/0209(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0440/2008

Внесени текстове :

A6-0440/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 14
CRE 15/12/2008 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2008 - 5.7
CRE 17/12/2008 - 5.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0615

Протокол
Понеделник, 15 декември 2008 г. - Страсбург

14. Организация на работното време ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията на работното време [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Valérie Létard (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: José Albino Silva Peneda, от името на групата PPE-DE, Jan Andersson, от името на групата PSE, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc и Anja Weisgerber.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz и Proinsias De Rossa.

Изказаха се: Valérie Létard, Vladimír Špidla и Alejandro Cercas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 17.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност