Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0209(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0440/2008

Ingediende teksten :

A6-0440/2008

Debatten :

PV 15/12/2008 - 14
CRE 15/12/2008 - 14

Stemmingen :

PV 17/12/2008 - 5.7
CRE 17/12/2008 - 5.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0615

Notulen
Maandag 15 december 2008 - Straatsburg

14. Aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Valérie Létard (fungerend voorzitter van de Raad) en Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc en Anja Weisgerber.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz en Proinsias De Rossa.

Het woord wordt gevoerd door Valérie Létard, Vladimír Špidla en Alejandro Cercas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 17.12.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid