Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0209(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0440/2008

Predkladané texty :

A6-0440/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 14
CRE 15/12/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2008 - 5.7
CRE 17/12/2008 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0615

Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg

14. Organizácia pracovného času ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili títo poslanci: Valérie Létard (úradujúca predsedníčka Rady) a Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc a Anja Weisgerber.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz a Proinsias De Rossa.

Vystúpili títo poslanci: Valérie Létard, Vladimír Špidla a Alejandro Cercas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 17.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia