Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0410/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0410/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 17
CRE 15/12/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0603

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

17. Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Η Heide Rühle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Jacques Toubon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea και Geoffrey Van Orden.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ioan Mircea Paşcu και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Heide Rühle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου