Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0295(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0329/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0329/2008

Keskustelut :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0604

Pöytäkirja
Maanantai 15. joulukuuta 2008 - Strasbourg

18. Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anja Weisgerber (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Johannes Blokland (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Malcolm Harbour.

Matthias Groote käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö