Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2008

Ingivna texter :

A6-0329/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0604

Protokoll
Måndagen den 15 december 2008 - Strasbourg

18. Typgodkännande av motorfordon och motorer ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anja Weisgerber (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Johannes Blokland (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Richard Seeber för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová och Malcolm Harbour.

Talare: Matthias Groote.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.21 i protokollet av den 16.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy