Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 15 декември 2008 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 5.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 6.График на месечните сесии
 7.Внесени документи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Петиции
 11.Решения относно някои документи
 12.Ред на работа
 13.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 14.Организация на работното време ***II (разискване)
 15.Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I (разискване)
 16.Безопасност на играчките ***I (разискване)
 17.Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I (разискване)
 18.Емисии от тежкотоварни автомобили ***I (разискване)
 19.Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд *** (разискване)
 20.Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие (кратко представяне)
 21.Медийна грамотност в дигиталния свят (кратко представяне)
 22.Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (204 kb) Присъствен списък (59 kb) 
 
Протокол (165 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (244 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност