Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a)
 6.Kalender over mødeperioder
 7.Modtagne dokumenter
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Andragender
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Tilrettelæggelse af arbejdstiden ***II (forhandling)
 15.Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (forhandling)
 16.Sikkerhedskrav til legetøj ***I (forhandling)
 17.Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (forhandling)
 18.Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (forhandling)
 19.Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (forhandling)
 20.Turismens indvirkning på kystområder (kortfattet forelæggelse)
 21.Mediekendskab i en digital verden (kortfattet forelæggelse)
 22.Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) 
 
Protokol (155 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) 
 
Protokol (225 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik