Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 15 december 2008 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten
 5.Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)
 6.Vergaderrooster
 7.Ingekomen stukken
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen
 10.Verzoekschriften
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 14.Aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ***II (debat)
 15.Europese ondernemingsraad (herschikking) ***I (debat)
 16.Veiligheid van speelgoed ***I (debat)
 17.Overdracht van defensiegerelateerde producten ***I (debat)
 18.Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren ***I (debat)
 19.EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) *** (debat)
 20.Impact van toerisme op kustregio's (korte presentatie)
 21.Mediageletterdheid in een digitale wereld (korte presentatie)
 22.Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (177 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (164 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (229 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid