Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 5.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 6.Kalendarz okresów sesyjnych
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Petycje
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Organizacja czasu pracy ***II (debata)
 15.Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (debata)
 16.Bezpieczeństwo zabawek ***I (debata)
 17.Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (debata)
 18.Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (debata)
 19.EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (debata)
 20.Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (krótkie przedstawienie)
 21.Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (krótkie przedstawienie)
 22.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (krótkie przedstawienie)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (175 kb) Lista obecności (59 kb) 
 
Protokół (159 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (234 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności