Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 5.Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku)
 6.Kalendár schôdzí
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Petície
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Program práce
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Organizácia pracovného času ***II (rozprava)
 15.Európska zamestnanecká rada (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 16.Bezpečnosť hračiek ***I (rozprava)
 17.Transfery výrobkov na účely obrany ***I (rozprava)
 18.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov ***I (rozprava)
 19.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (projekty generujúce príjmy) *** (rozprava)
 20.Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch (stručná prezentácia)
 21.Mediálna gramotnosť v digitálnom svete (stručná prezentácia)
 22.Klamlivé adresárové spoločnosti (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (174 kb) Prezenčná listina (59 kb) 
 
Zápisnica (154 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (229 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia