Indiċi 
Minuti
PDF 234kWORD 161k
It-Tnejn, 15 ta' Diċembru 2008 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Iffirmar tal-atti adottati b'kodeċiżjoni.
 5.Rettifika (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Kalendarju tas-sessjonijiet
 7.Dokumenti mressqa
 8.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 10.Petizzjonijiet
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Ordni tas-seduta
 13.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 14.L-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ***II (dibattitu)
 15.Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (Tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 16.Is-sikurezza tal-ġugarelli ***I (dibattitu)
 17.Trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża ***I (dibattitu)
 18.L-approvazzjoni ta' tipi ta' vetturi bil-mutur u ta' magni ***I (dibattitu)
 19.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (proġetti li jiġġeneraw dħul) *** (dibattitu)
 20.L-aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali (preżentazzjoni qasira)
 21.Il-litteriżmu medjatiku f'dinja diġitali (preżentazzjoni qasira)
 22.'il-Kumpaniji tad-Direttorju' qarrieqa (preżentazzjoni qasira)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


3. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja ħabbru l-ħatra bħala deputat tal-Parlament Ewropew lil Martin Kastler li jissostitwixxi lil Alexander Radwan, b'effett mill-04.12.2008.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tiegħu għadhom ma ġewx ivverifikati jew lanqas għadha ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Martin Kastler ħa postu fil-Parlament u fl-organi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha tiegħu, bil-kundizzjoni li qabel kellu jiffirma dikjarazzjoni li hu ma jwettaq l-ebda funzjoni li mhix kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


4. Iffirmar tal-atti adottati b'kodeċiżjoni.

Il-President ħabbar li nhar it-Tlieta, flimkien mal-President tal-Kunsill, se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati b'kodeċiżjoni skont l-Artikolu 68 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament:

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm ta' Azzjoni Erasmus Mundus 2009-2013 għat-titjib tal-kwalità fl-edukazzjoni superjuri u għall-promozzjoni tal-komprensjoni interkulturali permezz ta’ koperazzjoni ma pajjiżi terzi (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru ... dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Regolament KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 biex jadattah għar-Regolament (KE) Nru ... dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju pluriennali dwar il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħrajn tal-komunikazzjoni (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna s-sena Ewropea tal-Kreattività u l-Innovazzjoni (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (Tfassil mill-ġdid) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1719/2006/KE li tistabbilixxi l-programm "Żgħażagħ fl-Azzjoni" għall-perjodu 2007-2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm “Europe for Citizens” li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li għandha x’taqsam mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane u n-nitrat ta' l-ammonju (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta' l-ikel, l-enżimi ta' l-ikel u l-aromatizzanti ta' l-ikel (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar l-enżimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u r-Regolament (KE) Nru 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-Direttiva 2000/60/KE (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Rettifika (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq ir-rettifika li ġejja għal test appruvat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li twaqfet fl-ewwel qari fit-3 ta' Settembru 2008 rigward l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru.../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-pakkettar tas-sustanzi u tat-taħlitiet, li jimmodifika u jabbroga d-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE u jimmodifika r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

Bi qbil mal-Artikolu 204a(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies appruvata sakemm fi żmien tmienja u erbgħin siegħa mit-tħabbir tagħha, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


6. Kalendarju tas-sessjonijiet

Waqt l-adozzjoni tal-kalendarju 2009 (punt 5.1 tal- Minuti ta' 21.05.2008), kien deċiż li l-perjodu tas-sessjoni ta' April 2009 jibda it-Tlieta u mhux it-Tnejn, minħabba l-Għid Ortodoss.

Fil-laqgħa tagħha tal-11 ta' Diċembru 2008 il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li l-imsemmi perjodu tas-sessjoni jibda t-Tlieta 21.04.2009 fil-17.00 u jispiċċa l-Ġimgħa 24.04.2009 fis-13.00.


7. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew biex jestendi t-tipi ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG, CONT

- Abbozz ta’ emenda tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 71/317/KEE, 71/347/ KEE, 71/349/ KEE, 74/148/ KEE, 75/33/ KEE, 76/765/ KEE, 76/766/ KEE u 86/217/ KEE dwar il-metroloġija (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istadju II ta' rkupru tal-fwar tal-petrol waqt il-forniment tal-karburant tal-karozzi għall-passiġġieri fi stazzjonijiet tas-servizz (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabilixxi r-regoli ta’ kontroll u miżuri biex tkun miġġielda l-marda Afrikana taż żwiemel (verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istandards tal-kwalità u s-sikurezza ta' organi umani maħsuba għat-trapjant (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1339/2001 li jestendi l-effetti tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar għal dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-euro bħala l-munita unika tagħhom (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

irreferut

responsabbli :

opinjoni:

LIBE

ECON

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tas-sistema ta' l-UE għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE, 96/61/KE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Rapport dwar l-evalwazzjoni u l-iżvilupp futur tal-Aġenzija FRONTEX u tas-Sistema Ewropea għas-Sorveljanza tal-Fruntieri EUROSUR (2008/2157(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Qafas Ewropew ta' Referenza ta' Assigurazzjoni tal-Kwalità għal Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Rapport dwar l-aspetti ta' żvilupp reġjonali tal-impatt tat-turiżmu fuq ir-reġjuni ta' max-xtut (2008/2132(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Rapport dwar perspettivi ta' żvilupp għat-tisħiħ tal-paċi u l-bini tan-nazzjon f'sitwazzjonijiet ta' wara konflitti (2008/2097(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Rapport dwar ir-rapport dwar il-Kumpaniji ta' Direttorju Qarrieqa (Petizzjonijiet 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 u oħrajn) (2008/2126(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l'Att Awtentiku Ewropew (2008/2124(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi ta' l-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni għall-impjegati (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Rapport dwar l-għoti ta' tagħlim tul il-ħajja għat-tagħrif, il-kreattività u l-innovazzjoni – l-implimentazzjoni tal-‘Programm ta' ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010’ (2008/2102(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2001/470/KE tal-Kunsill li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex jingħata qies ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni legali tal-adulti : implikazzjoniiet transkonfinali (2008/2123(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Rapport dwar il-litteriżmu medjatiku fid-dinja diġitali (2008/2129(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE dwar ċerti rekwiżiti ta' żvelar għal kumpaniji ta' daqs medju u l-obbligu tal-preparazzjoni tal-kontijiet konsolidati (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Rapport dwar Il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Mobilità tax-Xogħol (2007-2010) (2008/2098(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Kunsill dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni ta’ l-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta’ kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 48 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta’ kumpaniji pubbliċi ta’ responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (verżjoni kodifikata) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għad-dħul permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta’ individwi (verżjoni kodifikata) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġustizzja elettronika (2008/2125(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2183/2004 li jestendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Indja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, skont il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Rakkomandazzjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill (KE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Reġjonali Ewropew għall-Iżvilupp, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, fir-rigward ta' ċerti proġetti li jiġġeneraw dħul (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Rapport dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea 2004-2008 (2007/2145(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli u d-Direttiva 2002/47/KE dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali rigward sistemi konnessi u talbiet għal kreditu. (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Rapport fuq l-Abbozz li jemenda l-baġit Nru 10/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 - Taqsima III Kummissjoni (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 kif modifikat mill-Kunsill (it-taqsimiet kollha) u l-Ittri ta' emenda Nru 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) u 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/200) għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - Kumitat BUDG (A6-0486/2008)

- Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 - Taqsima III - Kummissjoni (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea. (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar Skemi ta' Garanzija għal Depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewma għall-ħlas (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' l-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea. (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Rapport dwar ir-regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1339/2001 li jestendi l-effetti tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar għal dawk l-Istati Membri li m'adottawx il-euro bħala munita unika tagħhom (2007/0192B(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Rapport dwar abbozz ta' emenda tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja u mmaniġġjar finanzjarju sod (2008/2325(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/88/KE dwar ċerti aspetti tal-arranġament tal-ħin tax-xogħol (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (tfassil mill-ġdid) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) mill-Membri

3.1) mistoqsijiet bi tweġiba orali għall-ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B6-0491/2008)

- lill-Kunsill

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

lill-Kummissjoni

Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Daciana Octavia Sârbu. Mozzjoni għal riżoluzzjonidwar l-impatt tal-bidla fil-klima fuq iż-żieda fil-każijiet tal-malarja (B6-0618/2008)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE


8. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-0116/2008) mressqa minn Ingeborg Gräßle, f'isem il-Kumitat CONT, lill-Kunsill: L-approċċ tal-Kunsill għar-reviżjoni tar-regolament tal-OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) mressqa minn Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan u Atanas Paparizov f'isem il-Grupp PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark u Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kunsill: Il-kontinwazzjoni u l-konklużjoni f'ħin xieraq tal-proċess leġiżlattiv dwar it-3 pakkett enerġetiku (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) mressqa minn Gérard Deprez, f'isem il-Kumitat LIBE lill-Kummissjoni: Progress fl-2008 taz-zona Ewropea ta' libertà, ta' sigurtà u ta' ġustizzja (FSJA) (B6-0494/2008).

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) :

- Bill Newton Dunn dwar il-modifika tad-Direttiva Habitats (0104/2008),

- Andreas Mölzer dwar is-sigurtà fil-kostruzzjoni u l-estensjoni tar-reatturi nukleari (0105/2008).


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Skont l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


10. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn taħt, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn isfel, ġew mgħoddija lill-kumitat ikkonċernat skont l-Artikolu 191(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 21.11.2008

de Lucia Glinqvist (n° 1588/2008); de Surujlall Motilall (n° 1589/2008); de (nom confidentiel) (n° 1590/2008); de Niculae Iacobescu (n° 1591/2008); de Pana Corneliu Dragos (n° 1592/2008); de (nom confidentiel) (n° 1593/2008); de Marco Da Prato (n° 1594/2008); de (nom confidentiel) (n° 1595/2008); de Lorenzo Ciuffreda (n° 1596/2008); de Thomas Niesner (n° 1597/2008); de Pierangelo Braguti (n° 1598/2008); de Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (n° 1599/2008); de Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (n° 1600/2008); de (nom confidentiel) (n° 1601/2008); de Gennaro Sepe (n° 1602/2008); de (nom confidentiel) (n° 1603/2008); de (nom confidentiel) (n° 1604/2008); de Valentina Di Giovanni (n° 1605/2008); de (nom confidentiel) (n° 1606/2008); de Mauro Frandoli (n° 1607/2008); de (nom confidentiel) (n° 1608/2008); de (nom confidentiel) (n° 1609/2008); de (nom confidentiel) (n° 1610/2008); de Marna Folke (n° 1611/2008); de (nom confidentiel) (n° 1612/2008); de Radu Liana (n° 1613/2008); de Robert Dunford (n° 1614/2008); de Ioannis Andriopoulos (n° 1615/2008).

Data: 27.11.2008

de Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (n° 1616/2008); de Jan Kotowski (n° 1617/2008); de Bruni Gerland (n° 1618/2008); de Kosta Ivanov Avgostov (n° 1619/2008); de Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 signatures) (n° 1620/2008); de Johann Draihahn (n° 1621/2008); de Beate Schön (n° 1622/2008); de Arkadiusz Zyszczynski (n° 1623/2008); de Gotilde Valenti (n° 1624/2008); de Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (n° 1625/2008); de Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 signatures) (n° 1626/2008); de Dumitriu Negura (n° 1627/2008); de Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (n° 1628/2008); de Dejan Velickovic (n° 1629/2008); de Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (n° 1630/2008); de Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (n° 1631/2008); de Bernd Russmann (n° 1632/2008); de Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (n° 1633/2008); de Domingo de Jesús Trujillo Guedes (n° 1634/2008); de Katarina Meister (n° 1635/2008).

Data: 01.12.2008

de Andreas Panagiotopoulos (n° 1636/2008); de Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (n° 1637/2008); de (nom confidentiel) (n° 1638/2008); de Peter Bursch (n° 1639/2008); de Georgy Gospodinov (n° 1640/2008); de (nom confidentiel) (n° 1641/2008); de Herwig Kerscher (n° 1642/2008); de Antonio Deniz Sanchez (n° 1643/2008); de (nom confidentiel) (n° 1644/2008); de Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1645/2008); de Clara Sens (n° 1646/2008); de David Collins (n° 1647/2008); de Shelley Walsh (n° 1648/2008); de (nom confidentiel) (n° 1649/2008); de Dimitrios Pelekanos (n° 1650/2008); de Heike Passarge (n° 1651/2008); de (nom confidentiel) (n° 1652/2008); de Stefano Spallano (n° 1653/2008); de Ileana Anin (n° 1654/2008); de Tadeusz, Janusz Pieczonka (n° 1655/2008); de Gheorghe Ion (n° 1656/2008); de David Morrish (Institution of civil engineers) (n° 1657/2008); de Maria Koskinen (n° 1658/2008); de Dieter Zissner (n° 1659/2008); de Gennaro Ciancio (n° 1660/2008); de Mike Santo Valentino Portera (n° 1661/2008); de Mauno Suni (n° 1662/2008); de Rodrigo Alejandro Digironimo (n° 1663/2008); de Erkan Güvenkiris (n° 1664/2008); de Becky Hogge (Open Rights Group) (n° 1665/2008); de Claudio Pascucci (n° 1666/2008); de (nom confidentiel) (n° 1667/2008); de Rudolf Brockmann (n° 1668/2008); de Klaus Samer (n° 1669/2008); de Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (n° 1670/2008); de Rolf Didzus (n° 1671/2008); de (nom confidentiel) (n° 1672/2008); de Marianne Goschin (n° 1673/2008); de (nom confidentiel) (n° 1674/2008); de Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (n° 1675/2008); de Kay Keane (n° 1676/2008); de Giulia Serena Maria Bonifazio (n° 1677/2008); de John McDermott (n° 1678/2008); de (nom confidentiel) (n° 1679/2008); de Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (n° 1680/2008); de Eugenio Oria (2 signatures) (n° 1681/2008); de José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (n° 1682/2008); de Iuliu Stanciulescu (n° 1683/2008); de (nom confidentiel) (n° 1684/2008); de Patrizia Marrocco (n° 1685/2008); de Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (n° 1686/2008); de Emmanuel I. Papadakis (2 signatures) (n° 1687/2008); de George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 signatures) (n° 1688/2008).


11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva

Kumitat BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Amendment of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management (2008/2325(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 11.12.2008)


12. Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' décembre II 2008 (PE 416.252/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet msemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

tat-Tnejn, tat-Tlieta, tal-Erbgħa

Ebda modifika proposta.

tal-Ħamis

Talba tal-kumitat JURI bil-ħsieb li jiddaħħal fil-ħin tal-votazzjoni tal-Ħamis, bi qbil mal-Artikolu 131, ir-rapport Georgios Papastamkos dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni dwar garanziji internazzjonali dwar il-materjali ta' apparat mobbli u tal-Protokoll tagħha dwar il-kwistjonijiet speċifiċi għal materjali ta' apparat aeronawtiku, adottata flimkien mal-Cap fis-16 ta' Novembru 2001.

Il-Parlament approva din t-talba.

Hekk ġiet stabbilita l-ordni tas-seduta.


13. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella u Ioannis Gklavakis.

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer u Charles Tannock.


14. L-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/88/KE li tikkonċerna ċerti aspetti ta' l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellmu: Valérie Létard (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: José Albino Silva Peneda f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Andersson f'isem il-Grupp PSE, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc u Anja Weisgerber.

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz u Proinsias De Rossa.

Tkellmu: Valérie Létard, Vladimír Špidla u Alejandro Cercas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal- Minuti ta' 17.12.2008 .


15. Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (Tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi ta' l-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni għall-impjegati - (Tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) u Valérie Létard (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: Jan Cremers f'isem il-Grupp PSE, Bernard Lehideux f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău u Stephen Hughes.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo u Karin Jöns.

Tkellmu: Valérie Létard, Vladimír Špidla u Philip Bushill-Matthews.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.19 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


16. Is-sikurezza tal-ġugarelli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu: Valérie Létard (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anne Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), David Hammerstein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) u Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Anna Hedh f'isem il-Grupp PSE, Karin Riis-Jørgensen f'isem il-Grupp ALDE, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Seán Ó Neachtain f'isem il-Grupp UEN, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-Grupp IND/DEM, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas u Christel Schaldemose.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Colm Burke, Hiltrud Breyer u Jacques Toubon.

Tkellmu: Günter Verheugen u Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 18.12.2008 .


17. Trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fi ħdan il-Komunità [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Hannes Swoboda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) u Jacques Toubon f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi President

Tkellmu: Manuel Medina Ortega f'isem il-Grupp PSE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea u Geoffrey Van Orden.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ioan Mircea Paşcu u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu: Günter Verheugen u Heide Rühle.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.20 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


18. L-approvazzjoni ta' tipi ta' vetturi bil-mutur u ta' magni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anja Weisgerber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Johannes Blokland (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová u Malcolm Harbour.

Tkellem Matthias Groote.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.21 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


19. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (proġetti li jiġġeneraw dħul) *** (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, rigward ċerti proġetti li jiġġeneraw dħul [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jan Olbrycht f'isem il-Grupp PPE-DE, Jean Marie Beaupuy f'isem il-Grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău u Andrzej Jan Szejna.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová.

Tkellmu: Vladimír Špidla u Stavros Arnaoutakis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 16.12.2008.


20. L-aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali [2008/2132(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.14 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


21. Il-litteriżmu medjatiku f'dinja diġitali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-litteriżmu medjatiku fid-dinja diġitali [2008/2129(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.15 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


22. 'il-Kumpaniji tad-Direttorju' qarrieqa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-rapport dwar il-Kumpaniji ta' Direttorju Qarrieqa
(Petizzjonijiet 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 u oħrajn) [2008/2126(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.25 tal- Minuti ta' 16.12.2008 .


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 416.252/OJMA).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza