Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0192A(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0499/2008

Ingivna texter :

A6-0499/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0588

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

3.5. Skydd av euron mot förfalskning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning
(Förnyat samråd) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0588)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy