Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0192B(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0503/2008

Внесени текстове :

A6-0503/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0589

Протокол
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург

3.6. Oпределяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0589)

Правна информация - Политика за поверителност