Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0167(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0469/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0469/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0593

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

3.10. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0593)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου