Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0476/2008

Ingivna texter :

A6-0476/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.13

Antagna texter :

P6_TA(2008)0596

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

3.13. Måttenheter ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2008)0596)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy