Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0301/2008

Ingivna texter :

A6-0301/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Antagna texter :

P6_TA(2008)0600

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

3.17. Anpassning av vissa rättsakter i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG ändrat genom beslut 2006/512/EG - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll (fjärde delen) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del 4 [KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A6-0301/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde två uttalanden.

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0600)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0600)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy