Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2008

Ingivna texter :

A6-0329/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0604

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

3.21. Typgodkännande av motorfordon och motorer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0604)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0604)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy