Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0186(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 19
CRE 15/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0605

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

3.22. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0605)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου