Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0224(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0483/2008

Indgivne tekster :

A6-0483/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0606

Protokol
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg

3.23. Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *(afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0606)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0606)

Indlæg til afstemningen:

Giuseppe Gargani (ordfører) havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 62, 65 og 75, som var blevet godtaget.

Inden den endelige afstemning havde Giuseppe Gargani anmodet Kommissionen om at præcisere sin holdning, hvilket Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) havde gjort.

Efter den endelige afstemning afgav Giuseppe Gargani følgende politiske erklæring:

”Uden at det berører budgetmyndighedens beføjelser vedtager Europa-Parlamentet og Rådet, at overgangen til den nye ordning for akkrediterede parlamentariske assistenter ikke i sig selv vil indebære en forhøjelse af de bevillinger, der i den sektion af Den Europæiske Unions almindelige budget, der vedrører Europa-Parlamentet, er opført til dækning af udgifter til parlamentariske assistenter, i forhold til de i budgettet for 2008 opførte bevillinger til dette formål, bortset fra indeksregulering.

Europa-Parlamentet henleder opmærksomheden på artikel 69, stk. 2, i de gennemførelsesbestemmelser til medlemmernes statut, der vedtoges af Europa-Parlamentets Præsidium den 17. juli 2008, hvori det hedder, at Europa-Parlamentets Præsidium årligt kan foretage en indeksregulering af det beløb, der godtgøres for alle parlamentariske assistenter.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager, at hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 96, stk. 11, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skulle foreslå en tilpasning af bidragene til arbejdsløshedsforsikringsordningen, fordi medlemmernes akkrediterede assistenter er kommet med i denne ordning, skal Europa-Parlamentets bidrag finansieres under et relevant udgiftsområde i budgettet og betales fra de samlede bevillinger til den sektion af budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet og Rådet henleder endvidere opmærksomheden på, at Revisionsretten i henhold til EF-traktatens artikel 248, stk. 4, andet afsnit, når som helst kan fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål og på begæring fra en af Fællesskabets øvrige institutioner afgive udtalelser.

Europa-Parlamentet forpligter sig til at høre de akkrediterede parlamentariske assistenters repræsentative organ om enhver ændring af den i artikel 125, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne nævnte interne afgørelse.”

Formanden glædede sig over udfaldet af afstemningen.

Monica Frassoni tilsluttede sig dette.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik