Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0224(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0483/2008

Texte depuse :

A6-0483/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0606

Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg

3.23. Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene *(vot)
CRE

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0606)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0606)

Intervenţii privind votarea:

Giuseppe Gargani (raportor) a prezentat amendamente orale la amendamentele 62, 65 et 75, care au fost reţinute.

Înaintea votului final, Giuseppe Gargani a solicitat Comisiei să-şi precizeze poziţia, ceea ce Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) a şi făcut.

După votul final, Giuseppe Gargani a citit următoarea declaraţie politică:

«Parlamentul European şi Consiliul, fără a aduce atingere competenţelor autorităţii bugetare, convin că tranziţia spre noul regim aplicabil asistenţilor parlamentari acreditaţi nu va antrena o creştere a creditelor înscrise în secţiunea aferentă Parlamentului European din bugetul general al Uniunii Europene destinate să acopere cheltuielile de asistenţă parlamentară, în comparaţie cu creditele înscrise în acest scop în bugetul 2008, cu excepţia indexării.

Parlamentul European reaminteşte articolul 69 alineatul (2) din Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European adoptate de Biroul Parlamentului European la 17 iulie 2008, care prevede că suma suportată pentru toţi asistenţii parlamentari poate fi indexată anual de către Biroul Parlamentului.

Parlamentul European şi Consiliul convin că, în cazul în care Comisia ar propune, în conformitate cu articolul 96 alineatul (11) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, o ajustare a contribuţiilor la sistemul de asigurări pentru şomaj datorită includerii în sistem a asistenţilor parlamentari acreditaţi, plăţile necesare efectuate de Parlamenul European ar trebui finanţate în cadrul unei linii bugetare corespunzătoare şi ar trebui plătite din totalul creditelor alocate secţiunii bugetare aferente Parlamentului European.

Parlamentul European şi Consiliul subliniază că, în conformitate cu articolul 248 alineatul (4) al doilea paragraf din Tratatul CE, Curtea de Conturi îşi poate prezenta în orice moment observaţiile, în special sub forma unor rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice şi poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte instituţii ale Comunităţii.

Parlamentul European se angajează să consulte viitoarea instanţă de reprezentare a asistenţilor parlamentari acreditaţi cu privire la orice modificare care va fi adusă deciziei interne menţionate la articolul 125 alineatul (1) din RAA.»

Preşedintele a salutat rezultatul votului.

Monica Frassoni s-a asociat spuselor sale.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate