Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург

4. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Доклад Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure и Ingeborg Gräßle

Доклад Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka и Richard Corbett

Доклад Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris

Правна информация - Политика за поверителност