Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg

4. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Sprawozdanie Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure i Ingeborg Gräßle

Sprawozdanie Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka i Richard Corbett

Sprawozdanie Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności