Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg

4. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Správa: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure a Ingeborg Gräßle

Správa: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka a Richard Corbett

Správa: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia