Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk

5. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Othmar Karas oznámil, že neměl svou hlasovací kartu a že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PPE-DE.

James Nicholson oznámil, že byl přítomen, že však nehlasoval o zprávách Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira (A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) a Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke oznámil, že jeho hlasovací karta nefungovala při hlasování o zprávách Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira (A6-0442/2008) a Christa Prets (A6-0461/2008).

Právní upozornění - Ochrana soukromí